MD

Oefentherapie

Oefentherapie Mensendieck
Problemen met uw rug of nek, of misschien last van hoofdpijn?
Deze behandelmethode is gericht op behandeling en voorkoming van klachten op het gebied van houding en beweging. Immers, iemand die zijn lichaam verkeerd gebruikt of belast, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat.
Ook houdt de therapeut rekening met de (arbeids)omstandigheden waarin de dagelijkse handelingen worden verricht. Iedere klacht wordt bekeken in relatie tot het hele lichaam. De kracht van de oefentherapie is dat u leert zelf uw klachten op te lossen. Uiteindelijk bent u zelf in staat om te zien, te voelen en te beoordelen of uw houding en bewegingen juist worden uitgevoerd. Dus baas over uw eigen lichaam.

Bij verwijzing door huisarts e/o specialist:
Tijdens het eerste consult neemt de therapeut een vraaggesprek en een onderzoek af. Er wordt gekeken naar mobiliteit, kracht, conditie, coƶrdinatie en balans. Ook worden verschillende alledaagse houdingen en bewegingspatronen bekeken zoals de zithouding, het staan en de werkhouding. De therapeut stelt aan de hand van deze informatie een behandelplan op.

Bij directe toegankelijkheid (D.T.O.):
Voordat de behandeling start vindt er een screening plaats van 10 minuten. Er wordt d.m.v. een kort vraaggesprek nagegaan of u bij de oefentherapeut op de juiste plaats bent d.w.z. of de therapeut kan voldoen aan uw hulpvraag. Anders wordt u doorverwezen naar andere hulpverleners. Ook wordt nagegaan of uw klacht past in een duidelijk herkenbaar patroon. Is dit niet duidelijk voor de therapeut dan wordt u alsnog geadviseerd om contact te nemen met uw huisarts.

Brochures:
Wilt u nog meer informatie over een specifieke klacht en hoe de oefentherapeut u daarbij behulpzaam zou kunnen zijn, dan kunt u ook een brochure downloaden op deze link: http://oefentherapeuten043.nl/Brochures/mobile/

Klachtenregeling:
Bent u als cliƫnt niet tevreden over de behandeling van uw therapeut en lukt het niet om dit met uw therapeut te bespreken? Op de website van VvOcm leest u welke stappen u kunt ondernemen.