MD

Specialisaties

Podokinesiologie

Bekkenklachten

Arbeidsgerelateerde klachten

Hyperventilatie en disfunctioneel ademen

Slaapoefentherapie


Podokinesiologie

Podo-kinesiologie is het uitbalanceren van de lichaamshouding d.m.v. dunne inlegzooltjes. De filosofie achter de reflexzool is duidelijk anders dan die achter de traditionele steunzool. De laatste zou de voetspieren lui maken, de reflexzool stimuleert de voetspieren waardoor spanningen worden gereguleerd. Het effect ervan is een correctie van de lichaamshouding en spierspanning waardoor klachten van het bewegingsapparaat zoals rug- nek- en hoofdpijnklachten worden verminderd e/o verholpen.

Via deze propioceptieve zool worden de voetspieren middels dunne inlegstukjes gestimuleerd (bij een afgeplatte voet) of ontspannen (bij een te holle/gespannen voet), waardoor de spanning van de houdingsspieren wordt beïnvloed. Daarbij wordt gekeken naar eventuele asymmetrie door een bekkenscheefstand, beenlengteverschil en/of torsie van bekken/wervelkolom.

De behandeling:

Er wordt een onderzoek gedaan middels de voetspiegel en het opmeten van de houding. Via inlegstukjes onder de voeten wordt er gecorrigeerd naar de houding toe. Deze inlegstukjes worden in de zolen verwerkt. De zolen worden 6 weken gedragen waarna een controle volgt . Indien nodig worden de zolen aangepast.

De kosten:

1e consult incl. zolen en controle: € 95,00
Terugkomconsult: € 30,00Bekkenklachten bij zwangerschap

Tijdens de zwangerschap treedt er onder invloed van hormonen een natuurlijke verweking van de gewrichtsbanden op. Er kan een instabiliteit van het bekken optreden. Dit kan weer leiden tot klachten en belemmering bij het dagelijks functioneren. Ook na de bevalling zijn de klachten niet altijd verdwenen. Klachten die kunnen optreden tijdens de zwangerschap zijn:

De behandeling:

Na de zwangerschap is er een geleidelijke opbouw van versterking van de stabiliserende spieren, balans en coördinatie. De nadruk ligt dan meer op het vergroten van de belastbaarheid en conditie. Het bekken kan dan weer als centrum voor het hele lichaam worden ervaren en als zodanig ook functioneren.Arbeidsgerelateerde klachten

Werkgerelateerde klachten zijn klachten die ontstaan zijn op het werk of samenhangen met de werkzaamheden die iemand uitvoert. Vooral bij eenzijdige arbeid, werken onder hoge druk en bij belastende persoonlijke omstandigheden kunnen de klachten zich sneller manifesteren. Voorbeelden hiervan zijn nek- en schouderklachten, CANS klachten ( voorheen beter bekend als RSI) en lage rugklachten.

De behandeling:
Naast het in kaart brengen van het houding- en bewegingspatroon, worden de klachten altijd in relatie gebracht met de werkzaamheden die iemand verricht. Hierbij wordt gekeken naar werkhouding, werkdruk en werkomgeving. Daarbij wordt dan gekeken naar de ergonomie en de toepassing van de houding- en bewegingsadviezen tijdens de werkzaamheden.ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een complexe aandoening. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van activiteiten. Het meest bekend zijn de lichamelijke verschijnselen, zoals trillen en moeheid. Daarnaast kunnen ook anderen klachten optreden, bijvoorbeeld problemen met de slaap, ontlasting, seksualiteit of denkprocessen. Deze symptomen verminderen vaak de kwaliteit van het leven.

ParkinsonNet is een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners die de problemen met het uitvoeren van activiteiten behandelen en begeleiden. Dit netwerk bestaat uit: neurologen, fysio- oefentherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten, een psycholoog, parkinsonverpleegkundige en maatschappelijk werkster. Het is de bedoeling dat de oefentherapeut ook uw activiteiten thuis gaat bekijken en n.a.v. uw probleemhandelingen adviezen en instructies kan geven.

Meer info: www.parkinsonnet.nlHyperventilatie en disfunctioneel ademen

De verschijnselen die hyperventilatie met zich meeneemt worden toegeschreven aan een disbalans in de ademhaling. Vaak gaat dit gepaard met stress en psychosociale problematiek. De symptomen hiervan kunnen o.a. zijn: ademnood, benauwd gevoel in of rond de borst, een snellere of diepere ademhaling, duizeligheid, tintelingen in de vingers, bonzen van het hart en een angstig gevoel. De ademoefeningen kunnen een aantal functies vervullen:

Slaapoefentherapie

Voor mensen met slaapproblemen...

Een verstoorde nachtrust komt veelvuldig voor. U als ervaringsdeskundige, weet als geen ander, dat wanneer de slaapkwaliteit slecht is, het een negatieve invloed op uw functioneren heeft.  Vaak wordt er medicatie voorgeschreven, opdat iemand toch zijn of haar rust krijgt. Slaapmedicatie werken echter verslavend. Het zou beter zijn wanneer iemand zelf meer inzicht in het slaapprobleem krijgt en leert wat men er zelf aan kan doen. 

Een goed bioritme is belangrijk om overdag normaal te kunnen functioneren en ’s nachts goed te kunnen slapen.  Een slaapstoornis is dus niet alleen een nachtelijk probleem. Vaak is er een verband met de dagelijkse activiteiten, maar ook gedachten kunnen een grote rol spelen zoals:

" Ik blijf vast weer wakker vannacht...."
" Door de pijn slaap ik vannacht vast weer niet"

Een slaapoefentherapeut probeert inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken overdag en rondom het gaan slapen, heeft iemand een inslaapprobleem, een doorslaapprobleem of wordt iemand wellicht altijd te vroeg wakker. Wat zijn de gedachten en gevoelens (piekermomenten) etc.

Eerst bewust worden van het probleem en de medeoorzaken van het niet goed kunnen slapen ontdekken. Daarna samen aan de slag om meer grip te krijgen op het slaapprobleem. Zelf de regie weer krijgen. We werken met bewustwording van overmatige spierspanning,  ontspannings- en ademoefeningen en adviezen / tips om gezonder met het lichaam en geest om te gaan.

Indien iemand al slaapmedicatie gebruikt, kan deze therapie wellicht helpen de medicatie weer af te bouwen.  Wij schrijven geen medicatie voor en laten het voorschrijven van slaapmedicatie ook aan de behandelend arts. Overleg in het geval van afbouwen of het verloop van de therapie, is mijn inziens wel gewenst.  Indien u meer wilt weten over deze manier van aanpak bij slaapproblematiek, kunt u contact met me opnemen.