MD

Tarieven

Vergoedingen per 2018

Tarieven per 2019

Reguliere zitting: € 29,90
Zitting oefentherapie ten huize van de cliënt: € 41,40
Een eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (op medische indicatie) € 51,40
Screening: € 10,40
Screening en intake en onderzoek ( D.T.O): € 42,25
Intake en onderzoek na screening: € 32,25
Intake en onderzoek na verwijzing: € 38,65
Instructie/overleg ouders van de patiënt/cliënt: € 29,90